Διαλέξεις σε θέματα τεχνητής όρασης από το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ Ρομποτική Όραση: Αναγνώριση Αντικειμένων από τον Ανδρέα Δουμάνογλου (adouma@iti.gr) Βιομετρική Αναγνώριση Ανθρώπου με τη χρήση τεχνητής όρασης από τον Αναστάση Δρόσου (drosou@iti.gr) Αναγνώριση […]