DSC00777.resized

Team Mentors:
Petridis Vasilios, Professor,
Petrou Loukas, Associate Professor,
Doulgeri Zoe, Associate Professor

Management Team:

Project Management: Papadopoulos Charalampos, Tsalidis Paraskevas

AI Team:

Team Leader: Tsardoulias Emmanouil
SLAM: Thomareis Nikitas
Victim identification: Karagiannis Dimitrios
Planner: Papazoglou Anestis, Skolarikis Michail
Software Architecture Team:

Team Leader: Zolotas Christoforos
Programming: Schinas Emmanouil
GUI: Antaris Stefanos

Electronic design Team:

Team leader: Serenis Charalampos
Sensors: Papanikas Georgios, Serafi Anna, Panourgia Maria
Integration: Lokas Georgios, Chionidis Ioannis
IMU: Felekidis Nikolaos, Zapartas Panagiotis

Mechanical Team:

Team Leader: Nikolaidis Georgios
Mechanical Design: Pliagas Christos1, Papazi Aspasia

RoboArm Team:

Team Leader: Fountas Zafeirios
Arm Kinematics: Delakouvia Eleni
Trajectory Planning: Gogolou Romina